Lyssna på sidan Lyssna
2019-10-31

Sand för gångbanor

Nu är vintern snart här och med detta snart dags att sanda gångbanor mot halka. Fastighetsägare kan under tiden den 1-29 november hämta sand på följande platser:

Tivoliplatsen
Tjäderstigen, p-plats
Holmströms väg, vändplan
Palmviken, p-plats mot järnvägen
Fyrklövervägen
Stefans väg
Mäster Kalles väg
Edane, brandstation
Glava, församlingshemmet
Jössefors, Ängsgatan, p-plats
Klässbol, vid skolan
Ottebol, gamla stationsområdet
Stommen Larstomta
Sulvik, Spjutvägen vändplan

Från och med den 1 december och under resten av vintern kommer sand att fyllas på endast på upplaget vid Palmviken.

Arvika Teknik AB påminner, inför kommande vinter, om att snöröjning och halkbekämpning på gångbanor utanför fastigheter är fastighetsägarens ansvar. Om snömängden blir riklig kan Arvika Teknik AB komma att ta gångbanan i anspråk för snöupplag (plogvallar). I dessa fall är inte fastighetsägaren ansvarig.

snöröjning

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-31