Sand för gångbanor

Snart är vintern här och därmed är det dags att sanda gångbanor mot halka. Fastighetsägare kan nu hämta sand på följande platser:

Palmviken, p-plats mot järnvägen
Solvik, Fyrklövervägen
Tivoliplatsen
Sulvik, Spjutvägen vändplan
Edane, brandstation
Stefans väg - Mäster Kalles väg
Stommen Larstomta
Klässbol, jordtipp vid skolan
Glava, församlingshemmet
Tjäderstigen, p-plats
Ottebol, gamla stationsområdet
Holmströms väg, vändplan
Jössefors, Ängsgatan, p-plats

Från och med den 15 december är det bara upplaget vid Palmviken som kommer att fyllas på.

Teknik i Väst påminner, inför kommande vinter, om att snöröjning och halkbekämpning på gångbanor utanför fastigheter är fastighetsägarens ansvar.

Om snömängden blir riklig kan gångbanan tas i anspråk för snöupplag (plogvallar). I dessa fall är fastighetsägaren inte längre ansvarig.

snöröjning

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-18