2019-09-09

Samverkansavtal med universitetet

Karlstad universitet är en viktig motor för utvecklingen i hela regionen. Nu skriver Arvika kommun ett avtal med Karlstads Universitet om samverkan för perioden 2019-2021.

Under våren har universitetet tillsammans med Arvika och Eda kommuner arbetat fram en handlingsplan för samverkan med tre fokusområden.

Ett av fokusområdena är Musikhögskolan Ingesund. Musikhögskolan är redan en del av Karlstad Universitet och nu vill man se över möjligheten att förlägga konserter till andra orter i Värmland för att göra Ingesund till en länsangelägenhet. Man vill också arbeta för att Region Värmland ska utöka tätortstrafiken till musikhögskolan.

Studentrekrytering är ett annat fokusområde. Barnens universitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en av de rekryteringsinsatser som Karlstad universitet gör mot barn i yngre åldrar. Möjligheten att förlägga detta till Arvika ska nu utredas vidare.

Det tredje fokusområdet är att stärka universitetets närvaro vid Arvika Näringslivscentrum (ANC) på olika sätt. ANC är en viktig aktör för både Arvika kommun och Eda kommun, med tillgång till både studenter och näringsliv.

Samarbetet kan handla om gemensamma events och marknadsföringsmaterial från universitetet vid ANC. Man vill också utreda om det finns möjligheter för Karlstad Universitet att marknadsföra och genomföra uppdragsutbildningar vid ANC, liksom att erbjuda Eduroam vid ANC. Eduroam är ett internationellt samarbete som ger gratis trådlöst internet för alla forskare, lärare, studenter och övriga anställda i högskolesverige.

Samverkansavtalet behandlades i Kommunstyrelsen den 9 september och beslut tas i Kommunfullmäktige 30 september.

händer

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-09-09