Lyssna på sidan Lyssna
2018-12-17

Samrådsstart för hamnområdet

Dags för samråd för förslaget till den fördjupade översiktsplanen för hamnen i Arvika! Samrådet pågår från den 14 december till den 8 februari 2019. Under den tiden kan du se allt underlag som tagits fram, på Arvika Bibliotek liksom på webbplatsen. 

Om du vill komma och prata med oss om planförslaget så finns personal från Samhällsbyggnad liksom politiker, på plats på biblioteket kl 15-17 onsdagarna den 19 december, 9 januari, 16 januari, 23 januari och 30 januari.

Det kommer också att hållas ett samrådsmöte i hörsalen på biblioteket onsdagen den 16 januari kl 18.

Planförslaget visar ett hamnområde som används på många olika sätt - och blandat inom området, för att ge variation - men mest ytor för boende och rekreation. Det är bra att komma ihåg att förslaget i detta läge är just ett förslag och att det kan ta många år av planering innan spaden kan sättas i backen.

Vi vill att hamnområdet ska utvecklas och göra Arvika mer attraktivt genom att erbjuda nya och spännande möjligheter för näringsliv, boende, kultur, föreningsliv och kreativitet. 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är ett förslag till utveckling av hamnområdet. En FÖP görs tidigt i planeringsprocessen och presenterar mål och riktlinjer för kommande detaljplan. Syftet med att ta fram en fördjupad översiktsplan är att få ett bra planeringsunderlag för framtiden och få svar på vilken den framtida inriktningen ska vara för området.

Mer information, samrådshandlingar och möjlighet att lämna synpunkter hittar du på webbplatsen.

Mer information om processen som varit (och fortsätter) kring hamnområdet finns också på webbplatsen.

kartskiss hamnområdet

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-12-17