Samråd ny avfallsplan

Teknik i Väst har, på uppdrag av Arvika kommun, tagit fram ett förslag till ny avfallsplan för Arvika kommun och bjuder härmed in till samråd. Under samrådstiden kan kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag komma in med synpunkter på planen. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med avfallsplanen.

Mellan den 11 november och den 14 december är det samråd då synpunkter på förslaget tas emot.

Handlingar och mer information finns på webbplatsen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-11