Renovering av Graningegården

I samband med att takkonstruktionen nu byts på Graningegården har Lärande och stöd tillsammans med Arvika Fastighet sett möjlighet att samtidigt renovera lokalerna. Renoveringen innebär att man ser över och åtgärder ytskikt, som till exempel golvmattor och väggar. Det kommer också att byggas till två nya klassrum och vissa andra lokaljusteringar kommer göras.

Det politiska beslutet kring denna satsning fattades i utskottet Lärande och stöd onsdagen den 6 oktober. Arbetet beräknas pågå fram till juni 2022. Det innebär att eleverna på Graningegårdens skola kommer vara kvar i Hagaskolans lokaler under vårterminen 2022. Skoltransport kommer även under vårterminen fortsätta på samma vis som idag. Förskolan kommer att stanna på Lergöken under vårterminen 2022.

Personalen och verksamheten ser positivt på möjligheten att skapa bättre förutsättningar för eleverna genom denna satsning!

fasadbild på graningegården med gula löv i förgrunden
Sidan uppdaterad: 2021-10-11