2021-03-29

Provtagning för barn och unga

Region Värmland har märkt att det finns en del osäkerhet kring vad som gäller för provtagning för covid -19. Om vi hjälps åt att göra rätt, avlastar vi också regionens provtagning, som är hårt belastad just nu.

  • Reglerna för provtagning av närkontakter som inte har symtom gäller enbart från gymnasieåldern och uppåt. Det innebär att barn och unga som går i grundskolan och i samma klass som en person med konstaterad covid-19 bara ska provta sig om de har symtom. Samma gäller för deltagare i till exempel idrottslag och andra organiserade gruppaktiviteter.

  • För provtagning av barn med symtom gäller att du bokar tid via webbplatsen 1177.se. För att kunna boka tid behöver du en giltig e-legitimation. Är du 13 år och äldre bokar du själv och provtas sedan via egenprovtagning. För barn yngre än 13 år bokar förälder provtagning via ombudstjänsten på webbplatsen 1177.se.

  • Om det för tillfället inte finns tider att boka via webbplatsen 1177.se ska du vänta och logga in lite senare igen för att se om det har kommit nya tider. Bokningsbara tider för provtagning släpps 48 timmar i förväg.

  • Om det inte finns tider att boka via webbplatsen 1177.se ska du inte ringa till vårdcentralen eller till sjukvårdsrådgivningen 1177. De kan inte hjälpa dig att boka tid för provtagning om det inte finns några lediga tider.

  • Om du inte har och heller inte kan skaffa dig en e-legitimation kan du vända dig till din vårdcentral om du ska provta dig. För att systemet ska fungera är det viktigt att du som kan skaffa dig en e-legitimation också gör det. På det sättet bidrar du till att bara de som faktiskt behöver det kontaktar vårdcentralen. Du som är vårdnadshavare kan skaffa e-legitimation till barn som är 13 år och äldre.

  • Du som är listad på en privat vårdcentral kontaktar din vårdcentral för provtagning.

  • All information om bland annat vad som gäller kring provtagning, vad man ska tänka på och göra som närkontakt finns på 1177.se.

Några bra-att-ha-länkar:

Lämna prov vid covid-19 i Värmland:
https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/region-varmland-erbjuder-egenprovtagning-for-covid-19/länk till annan webbplats

För dig som bor med eller haft kontakt med någon som har covid-19 i Värmland:
https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/skillnad-pa-hushallskontakt-och-nara-kontakt-varmland/länk till annan webbplats

Om ditt provsvar visar att du har covid-19: https://www.1177.se/Varmland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/forberedande-smittsparning-varmland/länk till annan webbplats

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-29