Lyssna på sidan Lyssna
2019-06-07

Positiv attityd från företagen

Svenskt Näringsliv har presenterat företagsklimatet i Arvika vid en träff för kommunrepresentanter och företagare på Ritz den 5 juni 2019. Via en enkät med 67 % svarsfrekvens har Svenskt Näringsliv bett företagen svara på ett antal attitydfrågor om kontakter och dialog med kommunen. Generellt visar enkäten att företagen i Arvika har fler kontakter med kommunen än generellt i Sverige. De vanligaste kontaktvägarna in är via näringslivsfunktionen, myndighetsstaben, besök på företag, upphandling och leverans av varor och tjänster till kommunen.

Jämfört med föregående års undersökning visar fler svar på en positiv utveckling av företagsklimatet i den delen som rör företagens attityder till förtroendevalda och tjänstemän, service till företagen och upphandling. Svenskt Näringsliv Anna Hedberg ser positivt på kommunens arbete med kommunledningens satsning på företagsbesök.

Anna Hedberg lyfter också dialogen mellan företagen och kommunens upphandlingsenhet. Det är bra att företagen kan hitta relevant information på webbplatsen, som hjälper dem i upphandlingsprocesser. Kommunen har regelbundet träffar och utbildningar, för att underrlätta för leverantörerna att lämna anbud.

Av resultatet framgår att företagen upplever brist på tillgång på relevant kompetens. Företagen vittnar om bekymmer att rekrytera kompetent arbetskraft vid mötet. Enkätsvaren visar också lägre resultat vad avser infrastrukturfrågor, väg-, tåg- och flygförbindelser. En förklaring här kan vara de infrastrukturarbeten som pågår på norsk sida under ett antal år som påverkat SJ:s trafikering Stockholm-Oslo.

Länk till undersökningen foretagsklimat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Magnoliablom

Sidansvarig:

Jonas Andersson

Sidan uppdaterad: 2019-06-07