2020-03-25

Politiska möten kan bli digitala

Även det politiska arbetet i kommunen får anpassa sig efter coronaviruset. Nu förbereder Arvika kommun för att kunna genomföra sammanträden på distans för att hindra smittspridningen av viruset.

Inom den politiska organisationen i Arvika kommun har det hittills inte varit tillåtet för ledamöter att delta i möten på distans, även om kommunallagen ger möjligheter till det. Därför ändras nu reglementena för en del styrelser och nämnder, liksom Kommunfullmäktiges arbetsordning. Ledamöterna i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Myndighetsnämnden, Arvika-Eda överförmyndarnämnd, liksom de tre utskotten Kommunledningsutskottet, Utskottet lärande och stöd samt Utskottet vård och omsorg ska nu ges möjlighet att distanssammanträda.

Det är ordförande i respektive instans som bestämmer när deltagande på distans är lämpligt. Villkoret att också att ljud- och bildöverföring ska ske i realtid och samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra på lika villkor.

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om alla nyordningarna vid sitt möte på Arvika Näringslivscentrum den 30 mars.

Kommande sammanträden i april med Handikapprådet och Pensionärsrådet har ställts in.

klubba

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-03-25