Pandemin påverkar din service

På grund av den stora smittspridningen i samhället har Arvika kommun just nu hög personalfrånvaro på grund av sjukdom, väntan på provsvar, karantän inom familjer och vård av barn. Det är svårt att få tag på vikarier. Vi gör allt vi kan för att upprätthålla vår service och personal som kan arbeta ställer upp genom att täcka upp för varandra, avstå ledigheter och gå in i andra verksamheter.

Vissa verksamheter i kommunen prioriteras i detta läge. Det gäller till exempel förskola (för att föräldrar ska kunna gå till sitt arbete), patientsäkerhet, grundläggande servicenivå i hemtjänsten, samhällskritiska funktioner, räddningstjänst och andra särskilt viktiga kommunala uppgifter.

Vi behöver därför göra anpassningar som i vissa fall kan påverka din service. Vi hoppas på din förståelse för att läget just nu är ansträngt. En del anpassningar har gjorts och fler kan komma beroende på läget.


Vård och omsorg

Inom äldresektorn, hemtjänst och särskilt boende kan vi, för att upprätthålla servicen, behöva minska på vissa insatser, till exempel antal duschtillfällen, städtimmar och aktiviteter. Vi gör alltid en individuell bedömning innan vi beslutar om förändringar i pågående insatser eller anpassningar.

Lärande och stöd

Det är hög frånvaro av både personal och elever inom förskola och skola. Särskilt drabbade klasser skickas tillfälligt hem för distansundervisning och personal omfördelas för att hålla verksamheten igång. Andra personalgrupper kan tillfälligt behöva gå in för att täcka upp.

Övriga verksamheter

Viss personal arbetar på distans, även tillsyn och möten sker till största delen digitalt.


Kommunens ledningsgrupp följer utvecklingen noggrant och har återkommande ledningsmöten för att stämma av och fatta nödvändiga beslut.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-01-25