2019-11-21

Översiktsplan hamnen ställs ut

Under tiden 22 november-31 januari 2020 kommer fördjupad översiktsplan för hamnen i Arvika att vara utställd, tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Handlingar finns på webbplatsen liksom på Arvika Bibliotek och i stadshuset, plan 2.

Den som vill komma och prata om planförslaget med personal från Samhällsbyggnad och politiker, är välkommen till Arvika Bibliotek kl 15-17 följande dagar: 27 november, 4 december, 11 december, 18 december, 8 januari, 15 januari, och 29 januari samt den 22 januari klockan 11-13.

Synpunkter ska lämnas senast den 31 januari.

karta hamnområdet

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-11-21