2020-08-18

Omstartskommissionen föreslår snabbare tåg Oslo-Stockholm

”Gränsbanan Arvika-Oslo bör genomföras snarast om den bedöms kunna finansieras till stor del med banavgifter.” Det föreslår Omstartskommissionen som har i uppdrag att analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga områden för att stärka Sverige i spåren av Coronapandemin.

- Omstartkommissionen ser att järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm har potential att stärka Sveriges konkurrenskraft och det är en viktig infrastrukturinvestering för Sverige. Våra utredningar visar dessutom att det är fullt möjligt att finansiera de nya järnvägslänkar som behövs genom de biljettintäkter som en snabbare förbindelse skulle generera, säger Jonas Karlsson, VD på bolaget Oslo-Stockholm AB 2.55.

Om tåget klarar en restid på under tre timmar mellan Oslo och Stockholm skulle två tredjedelar av resenärerna i stråket välja tåget enligt beräkningar från Kungliga tekniska högskolan. Idag väljer 90 procent (1,4 miljoner) av resenärerna att flyga de drygt 40 milen mellan huvudstäderna på grund av att tågets restid inte är tillräckligt konkurrenskraftig.

Biljettintäkterna finansierar den nya infrastrukturen

- Kombinationen av att flytta många flygresenärer till tåget till en relativt låg kostnad är det som gör Oslo-Stockholm till Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt. Nu finns en unik möjlighet att få till ett stort och viktigt infrastrukturprojekt som skulle stärka Sveriges och Norges konkurrenskraft och ekonomi. På köpet får man dessutom väldigt stora klimatvinster, säger Jonas Karlsson.

Glädjande för Arvika

- Det är mycket glädjande att även Omstartskommissionen, i sin rapport ”Idéer för ett starkare Sverige” slår fast att det, för såväl Stockholm som för landet i stort, är viktigt att Gränsbanan Arvika-Oslo blir byggd, säger Hans Karlsson, kommundirektör i Arvika kommun. Goda kommunikationer har historiskt haft avgörande betydelse för vår utveckling och så kommer det att vara även i framtiden.


Omstartskommissionen består av landets ledande experter inom sina respektive fält. Uppdraget är att analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga områden. Den 17 augusti presenterade kommissionen sina slutgiltiga förslag i rapporten Omstartskommissionen - Idéer för ett starkare Sverige. Kommissionen har fått sitt uppdrag av Stockholms Handelskammare.

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Text hämtad delvis från pressmeddelande från Oslo-Stockholm 2.55 AB 2020-08-17.

järnvägsräls

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-18