Lyssna på sidan Lyssna
2019-04-10

Om eventuella återvändare från IS

Arvika är en av 41 svenska kommuner som i veckan fått en inbjudan av Center mot våldsbejakande extremism (CVE) till en kunskapsdag om barn och vuxna som återvänder från tidigare IS-kontrollerade områden. På kunskapsdagen kommer man att framför allt ta upp lagstiftning och vad som förväntas av kommunerna, inte minst vad gäller ansvaret för barnen. De kommuner som fått inbjudan har det gemensamt att det funnits personer som, före sin utresa till IS-område, varit skrivna i kommunen – men ingen kan idag säkert säga om, när eller vart dessa personer kommer att återvända.

Svenska staten ansvarar för reglerna kring återvändande och Arvika kommun måste i sin tur ta sitt kommunala ansvar gentemot svenska medborgare som eventuellt återvänder, utifrån statens anvisningar och svenska lagar. Ingen kommun har heller möjlighet att bestämma var en återvändande person väljer att bosätta sig.

- Vi kommer att veta mer efter kunskapsdagen den 24 april, säger kommunalrådet Peter Söderström, och vi har också sedan något år tillbaka en handlingsplan mot våldsbejakande extremism att jobba utifrån om det skulle bli aktuellt. Jag vill poängtera att vi har nolltolerans mot våld och också en nära samverkan med polisen.

krokus

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-04-10