Lyssna på sidan Lyssna
2018-12-05

Om att rengöra ventilationskanaler ...

Just nu får Räddningstjänsten i Arvika många frågor kring regler för rengörning av im- och ventilationskanaler. Orsaken är att ett företag ringer villaägare i Arvika och vill sälja rengörning av im- och ventilationskanaler.

Som fastighetsägare är du fri att köpa de tjänster du vill, men Räddningstjänsten vill tydliggöra att det inte finns något lagkrav att rengöra och rensa imkanaler och frånluftsventilation i privata bostäder. Det är upp till fastighetsägaren att besluta om och när rengöring ska göras.

Sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och tillhörande rökkanaler i villor och lägenheter är däremot ett krav enligt lagen om skydd mot olyckor. Sådan får endast genomföras av företag som arbetar på uppdrag av kommunen. I Arvika finns ett företag som arbetar på kommunens uppdrag. Detta företag aviserar aldrig per telefon utan endast via brev.

Sotning och brandskyddskontroll inom Arvika kommun utförs av Sot & Ovk Arvika AB. Detta företag kan också utföra rengöring av im- och ventilationskanaler.

Regelbunden rengörning av imkanaler kan vara bra och kan minska risken för brandspridning till imkanal, vid brand på spis. En stor del av rengörningen kan du utföra själv enligt instruktionerna för den egna anläggningen.

Om du har frågor kontaktar du Räddningstjänstens Förebyggandeavdelning genom kommunens växel 0570-816 00 eller Sot & Ovk AB, tfn 0570-71 12 73.

kök

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-12-05