Lyssna på sidan Lyssna
2019-10-24

Omarbetat förslag till fördjupad översiktsplan hamnen

Förslaget till den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för hamnområdet i Arvika var ute på samråd under perioden 14 december 2018 till den 8 februari 2019. Nu har de inkomna synpunkter och yttranden sammanställts i en samrådsredogörelse.

Under samrådet handlade många synpunkter från allmänheten om att antalet bostäder var för många. Det fanns också en oro om att hamnen skulle upplevas privatiserad och inte erbjuda tillräckligt med allmänna ytor och grönytor. I det omarbetade förslaget för den fördjupade översiktsplanen har antalet bostäder minskats och de allmänna ytorna ökats. Efter samrådet har också en riskbedömning och ett PM för förorenad mark tagits fram.

Efter att det omarbetade förslaget till fördjupad översiktsplan för hamnområdet har behandlats politiskt ska det ställas ut igen. Mer information om utställningen kommer längre fram.

Kartbild över hamnområdet i Arvika

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-24