Lyssna på sidan Lyssna
2019-08-19

Ökat bidrag till Aktiva Arvika

Föreningen Aktiva Arvika:s årliga bidrag, för strategiskt arbete med centrumutveckling, utökas från 400 00 till 700 000 kronor från 2020. Under 2019 ges 150 000 kronor i bidrag utöver de 400 000 kronorna. Det beslutade Kommunledningsutskottet vid sitt möte den 19 augusti.

I föreningen Aktiva Arvika finns hundratalet representanter från olika branscher inom Arvikas näringsliv, liksom fastighetsägare. Man har en nära samverkan med kommunen - Kommunstyrelsen och styrelsen för Aktiva Arvika står bakom det gemensamma programmet för centrumutveckling. Programmets ekonomiska konsekvenser arbetas in både i föreningens ekonomi och i kommunens strategiska plan.

- Det är angeläget för kommunen att föreningen kan bedriva ett aktivt arbete som syftar framåt, säger biträdande kommundirektör Anna Wikstrand. Föreningen är viktig för vårt samhällsbyggnadsarbete och vi har bra dialog. Genom programmet för centrumutveckling har vi till exempel under den senaste tiden fått ny vinterbelysning, bidrag till ställplater för husbilar, laddstolpar, attraktiva parkmiljöer, upprustning av Palmvikens ytor, Tivoliplatsen, Torget och Västra Torggatan, liksom den kommande cykelparkeringen vid järnvägsstationen.

Föreningen har också tagit fram ett e-presentkortssystem som idag omsätter tre miljoner kronor. För tillfället arbetar man tillsammans med kommunen i "Projekt etableringsort" - med etableringsfrågor, stråkutveckling, ny stadsmiljögrupp och en pop-up park. Aktiva Arvika och kommunen står också bakom många aktiviteter och utbildningar med olika inriktningar, både mot allmänheten och branscher.

Vill du läsa "Program för centrumutveckling i Arvika 2017-2020PDF" så finns det publicerat på vår webbplats.

torget

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-08-19