Nytt vädervarningssystem

Den 26 oktober börjar SMHI med ett nytt system för vädervarningar. I det nya systemet finns inte längre några vädervarningar som kallas för klass 1, 2 och 3. Istället kommer det att heta gul varning, orange varning och röd varning, där röd varning är den mest allvarliga. På så sätt blir det enklare att förstå vilken varningsgrad som är allvarligast.

I systemet införs också en ny varning för översvämningar. Översvämningsvarningen kommer att utfärdas när vattennivån i vattendragen är så hög att den riskerar att påverka omgivningen, till exempel byggnader, järnvägar eller jordbruksområden, och blir därmed ett komplement till varning för höga flöden.

Men den största förändringen med det nya systemet blir att vädervarningarna i fortsättningen blir konsekvensbaserade. Det betyder att man anpassar vädervarningarna till området det gäller. Idag utgår SMHI oftast från ett nationellt perspektiv, till exempel går man ut med en klass 1-varning för snöfall när det förväntas en viss mängd snö oavsett var i landet som den kommer.
I det nya systemet kommer kriterierna att differentieras så att det till exempel krävs större snömängder för att gå ut med en varning i norra Sverige än om snön förväntas komma i Stockholm under rusningstid. Helt enkelt för att förutsättningarna ser olika ut.

Det geografiska området, där vädret väntas ge påverkan, presenteras för varje utfärdad varning med en skräddarsydd kartläggning, ett inritat område på varningskartan.

Sammantaget betyder det nya vädervarningssystemet att varningsinformationen blir tydligare och enklare att agera utifrån - den bygger på faktiska, förväntade konsekvenser.

Mer information finns på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där finns också frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kring vädervarningar.

de tre nya vädervarningarna, grön, gul och röd
ovädersmoln på himmel

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-26