Lyssna på sidan Lyssna
2018-02-07

Nyheter i fakturan från Arvika Teknik

Är du kund hos Arvika Teknik AB - elnät, VA och/eller renhållning? Från årsskiftet gäller en del nyheter som kommer att synas på din första faktura för 2018.

Energiskatten flyttas till elnätfakturan

Efter beslut i riksdagen har energiskatten från den 1 januari 2018 flyttats från din elhandelsfaktura till elnätsfakturan. Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, utan enbart en förflyttning.

Skatten som du tidigare har betalat till ditt elhandelsbolag hamnar nu istället på fakturan från ditt elnätsföretag. Din elhandelsfaktura blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Mer information om energiskatten hittar du på: www.skatteverket.se/elskattlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För dig med effekttariff

När elnätsföretagen tar över skattskyldigheten kommer du som har effekttariff, precis som alla andra kunder, att betala energiskatt för använd el. Debiterad energiskatt baseras på mängden använd el (mätt i kWh), oavsett hur kostnaden för elnätsabonnemanget beräknas.

Förändrad VA-taxa

Från den 1 januari gäller en ny VA-taxa för Arvika kommun. Ändringen är en anpassning till de förändringar som skett i VA-lagen och innebär att avgifter för dagvatten separeras från avgifterna för avlopp. Dagvattenavgiften består av två delar: dagvattenledningar i gatan och dagvattenledningen in till din fastighet.

Som VA-kund betalar du för de tjänster som du nyttjar inom VA. Om du nyttjar alla tjänster har du Vatten, Avlopp, Dagvatten gata och Dagvatten fastighet.

Den nya taxan medför därför att du som har din fastighet belägen där dagvattensystem saknas kommer få sänkt kostnad för avlopp. Med förändringen kommer det nya taxekoder på fakturan:

V = Vatten

S = Avlopp (Spillvatten)

Dg = Dagvatten i gatan

Df = Dagvattenservis till fastighet

Om du nyttjar alla tjänster kommer texten på fakturan att vara VSDgDf = du betalar för Vatten, Avlopp, Dagvatten i gatan och Dagvattenservis in till din fastighet.

Mer information om den nya taxan hittar du i VA-taxanPDF.

Grundavgift inom renhållning

Den 1 januari infördes en grundavgift för renhållningsabonnenter i Arvika kommun. Grundavgiften beräknas per hushåll och täcker del av kostnaden för de tjänster som samtliga hushåll kan nyttja obegränsat - som drift och underhåll av Mossebergs återvinningscentral och omhändertagande av farligt avfall.

Har du sophämtning idag innebär förändringen inga ökade kostnader. Skillnaden blir bara att avgiften på din faktura kommer att vara uppdelad i två poster (grund- och hämtningsavgift). Har du dispens från sophämtning idag kommer du att betala grundavgiften från den 1 januari. Även fortsättningsvis kan du som kund söka dispens på hämtningsavgiften. Du som redan har en giltig dispens behöver inte söka ny dispens i och med förändringen.

vinter

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-07