Lyssna på sidan Lyssna
2019-03-04

Ny gågata ger trivsammare miljö

En lugnare och trivsammare miljö runt Arvikas torg, som på ett naturligt sätt hänger ihop med stadsmiljön runt omkring - det ska förhoppningsvis bli resultatet när Västra Torggatan byggts om under 2019. Västra Torggatan ska då inte längre vara en enkelriktad genomfartsgata utan en gågata, där bara utryckningstrafik och varutransporter är tillåtna. I praktiken fortsätter alltså trafikavstängningen som gällt under byggnationen av Posten 1.

De parkeringsplatser som funnits längs med Västra Torggatan försvinner för att ersättas av bland annat en cykelparkering. Istället blir det sex nya parkeringsplatser, vid den nuvarande korsningen mot Järnvägsgatan - en handikapplats blir det närmast banken. En annan nyhet är den planerade parkeringen för motorcyklar/mopeder. Det blir också en vändplats för att de som använder parkeringsplatserna mot järnvägen ska ha möjlighet att vända och köra ut från parkeringen.

En av de två bussfickorna kommer att förlängas för rymma dagens 15-metersbussar - idag är fickan bara 13 meter lång - medan den andra bussfickan omvandlas till korttidsparkeringar för dem som behöver parkera för att hämta eller lämna passagerare vid tåget.

Två infällda "hjulspår" längs med kanten på torget, i slätare beläggning än den nuvarande kullerstenen, ska göra det lättare för personer med rullatorer och rullstolar att ta sig fram.

Två nya bänkar blir så kallade "solar benches", det vill säga att de är utrustade med solpanel så att man samtidigt kan vila benen och ladda sin mobil eller elcykel!

Grävningsarbetena i Västra Torggatan kan komma att ta ganska lång tid. Man har haft problem med att hantera dagvattnet i gatan och dagvattenbrunnarna måste flyttas. Idag är det stora höjdskillnader mellan gatan och trottoarerna, men planen är att väg och trottoar ska att byggas i samma nivå. Istället kommer man att använda olika markbeläggningar för att markera vad som är väg och vad som är trottoar. Framför nya Posten 1 blir det en terrass/trottoar som är åtta meter bred.

Du kan se den preliminära skissenPDF på hur Västra Torggatan och de västra delarna av torget kan komma att se ut.

Kommunledningsutskottet godkände den 4 mars att redan beviljade medel för Västra Torggatan tidigarelades - vilket betyder att arbetena förhoppningsvis ska komma igång efter semestrarna. Slutligt beslut tas av Kommunfullmäktige den 25 mars.

torget

Sidansvarig:

Nick Platel

Sidan uppdaterad: 2019-03-04