2021-03-17

Nya skolan = Minnebergsskolan?

Namnberedningens förslag på namn på den nya högstadieskolan i Arvika är nu klart; Minnebergsskolan. Namnfrågan har diskuterats under lång tid och förslag har också kommit in från både skolpersonal och medborgare, bland annat nästan 300 namnförslag från den digitala förslagslådan på kommunens webbplats som var öppen under tre veckor hösten 2020.

Utgångspunkten för namnvalet har varit att det ska vara ett hållbart namn som kan fungera under lång tid.

Motiveringen till det nya namnet är att namnet följer den namntradition som finns för kommunens skolor, nämligen att skolan får samma namn som det område där skolan ligger. Minneberg är lätt att uttala och skriva och anknyter till platsen där nya högstadieskolan ligger - och var för övrigt också ett av namnförslagen från allmänheten.

Det har funnits en tidigare Minnebergsskola, strax norr om den nya skolan, som lades ner 2003. I de tidigare skollokalerna finns numera endast förskoleverksamhet; Minnebergs förskola.

Namnberedningens förslag på namn på den nya högstadieskolan kommer att beslutas av Kommunstyrelsen den 13 april.

Illustration över nya högstadieskolan med personer i förgrunden

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-17