Lyssna på sidan Lyssna
2019-10-24

Nya föreskrifter för vattenskyddsområdet Racken

Ett förslag till nya föreskrifter för vattenskyddsområdet Racken behandlas måndagen den 28 oktober i Kommunledningsutskottet. Sjön Racken är Arvika kommuns huvudvattentäkt för dricksvatten och försörjer cirka 16 000 personer med vatten. Eftersom Racken saknar reservvattentäkt klassas den av Naturvårdsverket att ha "ett mycket högt skyddsvärde".

Racken är redan idag ett vattenskyddsområde, men föreskrifterna som är kopplade till vattenskyddsområdet uppfyller inte dagens krav och rekommendationer för att ge ett tillräckligt gott skydd åt denna så viktiga naturresurs.

Föreskrifterna reglerar åtgärder och verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, till exempel hur petroleumprodukter och kemikalier hanteras liksom spridning av bekämpningsmedel.

Under arbetets gång har man haft många kontakter med både markägare, länsstyrelsen, Lantbrukarnas Riksförbund och Skogstyrelsen. Efter den politiska behandlingen under oktober-november är det Länsstyrelsen som slutligen ska fastställa föreskrifterna. Därefter kommer de att publiceras på kommunens webbplats.

sjö

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-10-24