2021-02-22

Nio ruttna björkar fälls i stadsparken

Under vecka 8 kommer nio björkar i stadsparken att fällas. I höstas inventerades alla träden i stadsparken och tyvärr visade det sig att flera av björkarna hade långt gången förruttnelse en bit upp mot kronan. Fåglar har också gjort stora hål i stammarna. Det finns därför stor risk för att grenar - eller rent av hela träd - ska rasa.

Under våren kommer nya träd att planteras för att ersätta de träd som tagits ner.

del av en björkstam

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-22