Nedtagning av träd längs Bandgatan

Mellan Landsvägsgatan och Arvika Fastighet ABs hyresbostäder, längs med Bandgatan, kommer träd att fällas (det rödmarkerade området på kartbilden). Området klipps idag med gräsklippare och många av de träd som står på grönytan är gamla och vissa av dem har skador. I en riskförebyggande åtgärd kommer de träd som kan utgöra en risk att tas ned. Fräsning av stubbar och plantering av nya träd kommer ske i ett senare skede.

I samband med detta arbete kommer även området intill hyresbostäderna och längs med vägen upp till Tennisklubben (se blåmarkerat område på kartbilden) att röjas på sly.

Området kommer spärras av under arbetet med fällningen och vi ber er att respektera avspärrningarna för säkerhet.

Arbetet beräknas vara klart under maj månad.

Kartbild över område vid Parkgatan. Rödmarkering avser trädfällning, blå markering avser slyröjning.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-06