2021-03-25

Måste kunna skydda invånare

Under onsdagen den 24 mars träffade länsstyrelsen, Lokalpolisområde Arvika och Arvika kommun företrädare för allmänheten och för motorintresserade. Samtalsämnet var de fordon med hög musikvolym som stör nattsömnen för många arvikabor. Den samlade bilden är att samhället, på kort sikt, måste ha möjlighet att skydda invånare från buller som hotar fysisk och psykisk hälsa.

Lika viktigt är att långsiktigt arbeta med attityder och beteenden, med målet att människor med olika intressen och behov kan mötas och respektera varandra.

Länsstyrelsen, med landshövding Georg Andrén i spetsen, var tydlig med att länsstyrelsen uppskattade Arvika kommuns beslut att överklaga länsstyrelsens beslut om att upphäva den senaste trafikföreskriften.

Kommunen och länsstyrelsen behöver få klarhet i om och hur Trafikförordningen kan användas för att skydda invånare från det buller som biltrafik och musikspelande förorsakar.

bil i förgrunden och röda ljus bakom

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-25