2021-03-09

Markundersökningar på Prästängen

Arvika kommun förbereder för exploatering av tolv villatomter på Prästängen. Tidigare i vinter gjordes en skogsavverkning i området.

Under vecka 10 utförs en bergssondering för att få underlag till nödvändig projektering. Sonderingsarbetet medför tyvärr visst buller.

Start av markarbeten för VA- och gatubyggnation är planerad att ske i april eller maj månad.

För frågor kontakta: Jenny Wärnevall, Arvika kommun, tfn 0570-817 60 eller Cathrin Sköld, Teknik i Väst, 0570-76 40 94.

skopa till grävmaskin

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-09