Markundersökningar i hamnen

Nu går startskottet för att utveckla hamnen till att bli en plats för alla. Ett första led i denna process är att få kunskap om vad hamnområdet består av. Markområdet från Olssons brygga till Strand har under tiderna blivit utfyllt med markmassor som har okänt ursprung och många olika verksamheter har bedrivits i området. Delar av marken är redan sanerade men nu kommer det tas ett helhetsgrepp över området och det kommer tas mark- och grundvattenprover.

Undersökningarna kommer starta i juni och pågå till och med september med uppehåll för semester. Arbetet genomförs med borrvagn och grävmaskin och för allas säkerhet kan mindre områden behöva stängas av vid behov en kortare tid.

När undersökningarna är klara kommer dessa utvärderas för att få uppfattning om vilka saneringsbehov som eventuellt måste utföras i hamnen. Arbetet ska leda fram till att de idéer och önskemål som finns i den fördjupade översiktsplanen blir möjliga. Du hittar mer information om hamnen på webbplatsen. Öppnas i nytt fönster.

kartbild över hamnområdet

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-01