2019-11-20

Lyckat första projektmöte i Kenya

Under vecka 45 var projekt- och styrgrupp från Arvika kommun på första projektmötet i Uasin Gishu County, Kenya, för det ICLD-finansierade kommunala partnerskapet.

Projektet handlar om dricksvatten som är en stor utmaning i en av Countyts samhällen Moi´s Bridge. När dricksvattenproduktionen fungerar som den ska i Moi´s Bridge så kan de endast förse 50 % av invånarna med vatten, men tyvärr produceras mindre än så på grund av avbrott i produktionen. Under mötet fick vi en inblick i hur dricksvattenproduktionen i Moi´s Bridge fungerade under studiebesök på bland annat vattenverket.

Under besöket utbildades en lokal facilitator på Countyt i projektmetoden "kontinuitetsplanering". Syftet med det är att metoden ska leva vidare efter vårt besök och i framtiden även kunna användas på andra områden än dricksvattenproduktion. Under vårt besök bjöd vi in dricksvattenpersonal från Moi´s Bridge där de fick börja tillämpa metoden på dricksvattenproduktionen.

- Vi höll i en workshop med medborgare och andra intressenter i Moi´s Bridge. Deltagarna fick diskutera i grupper hur de upplever dricksvattensituationen idag, beskriva tänkbara orsaker till varför det inte fungerar och dagliga effekter av bristen på säkert dricksvatten, berättar Josefin Andersson, projektledare för partnerskapet.

Partnerskapet handlar om ett ömsesidigt lärande. För Arvika kommuns del handlar lärandet inte om vattenproduktion, utan främst om medborgardialog som de är duktiga på i Kenya.

Nästa steg i projektet är att kontinuitetsplaneringen ska fortsätta för dricksvattenproduktionen i Moi´s Bridge via lokala facilitatorn. Resultaten ska presenteras och diskuteras vid nästa projektmöte som äger rum våren 2020 i Arvika. Under detta möte kommer även vi i Arvika få lära oss mer om bl.a. medborgardialog.

Projektperioden sträcker sig från juli 2019-juli 2021. Vill du veta mer om projektet? Mer information finns på webbplatsen.

Bild över vattenbassänger i Mois Bridge

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-11-20