2020-11-19

Kulturmiljöprogrammet - en spännande historievandring

Nu är arbetet med Arvikas nya kulturmiljöprogram klart! Programmet är en kunskapsbank för kommunens verksamheter, men också en spännande vandring genom den lokala historien från forntiden till anläggandet av köpingen och ända fram till dagens Arvika med alla dess vackra byggnader som skapats under olika tidsepoker. Den som är intresserad av sitt Arvika kommer att uppskatta programmet, inte minst alla bilder med detaljer som man kanske inte lagt märke till förut.

Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som visar vilka byggnader och miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Programmet kommer att vara ett underlag för bland annat kommunens planering, bygglov- och detaljplaneärenden.

Som fastighetsägare kan det förstås också vara bra att känna till att ens byggnad är av intresse för allmänheten i och med sin historia. Med mer kunskap om byggnaden får man också en större förståelse för hur den bör skötas för att den ska behålla sitt historiska värde och sin roll i Arvikas historia.

Kulturmiljöprogrammet har tagits fram av byggnadsantikvarier på Värmlands Museum. Det kommer nu att behandlas politiskt – den 23 november i Kommunledningsutskottet, den 7 december i Kommunstyrelsen och antas av Kommunfullmäktige den 14 december.

Förslaget till kulturmiljöprogram finns att hämta nedan, men Arvika kommun har också planer på att digitalisera kulturmiljöprogrammet och skapa en användarvänlig klickbar karta, som ska finnas tillgänglig inte bara för kommunens tjänstemän utan så småningom för alla, via kommunens webbplats.

Förslag till kulturmiljöprogram del 1 (21 MB)PDF

Förslag till kulturmiljöprogram del 2 (42 MB)PDF

hus, Hantverksgatan 13

Huset på Hantverksgatan 13 kan eventuellt vara uppfört 1826 av kakelugnsmakargesällen J D Tellerman och därmed vara ett av Arvikas äldsta. Det är ett knuttimrat hus med skiffertak likt de flesta under mitten av 1800-talet. Ibland byggde man på en andra våning först när man fick råd. (Text och bild från Kulturmiljöprogrammet.)

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-19