Kommunfullmäktige 31 januari

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 31 januari kl 18.00 på Arvika Näringslivscentrum. Mötet hålls digitalt, men samordnas från lokalen Krukmakaren. Hit är också allmänheten välkommen. Vi ser dock gärna att allmänhetens frågor skickas in via e-post till arvika.kommun@arvika.se.

Det hålls en allmänpolitisk debatt inför budgetarbetet kl 15.00-cirka 18.00 och det ordinarie sammanträdet inleds med Allmänhetens frågestund.

Mötet livesänds på Youtube på adressen https://www.youtube.com/user/arvikakommun Länk till annan webbplats. och går också att se i efterhand på vår Youtubekanal.

Kungörelsen och handlingar finns att hämta hos Kommunledningsstabens kansli i stadshuset, liksom på webbplatsen.

Kommunfullmäktigemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-01-24