Kommunfullmäktige 13 december

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 13 december kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, lokalen Hörsalen. Allmänheten är välkommen till mötet för att lyssna eller ställa frågor under punkten Allmänhetens frågestund. Skicka gärna in din fråga på e-postadressen arvika.kommun@arvika.se.

Mötet livesänds på Youtube på adressen https://www.youtube.com/user/arvikakommun Länk till annan webbplats. och går också att se i efterhand på vår Youtubekanal.

Kungörelsen och handlingar finns att hämta hos Kommunledningsstabens kansli i stadshuset, liksom på webbplatsen.

Kommunfullmäktigemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-08