2021-03-09

Kommun får förbjuda att vistas

Med stöd av pandemilagen har regeringen beslutat om ändringar i begränsningsfördningen. Det innebär bland annat att från den 11 mars får kommuner ge förbud mot att vistas på vissa platser om det finns påtaglig risk för trängsel. Det kan handla om till exempel parker, badplatser eller kommunala grillplatser.

Mer information finns i regeringens pressmeddelande om "Nya åtgärder för att bromsa smittspridningenlänk till annan webbplats".

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-09