2021-03-24

Kommunen överklagar

Kommunstyrelsen har beslutat att överklaga förra veckans beslut av länsstyrelsen som då upphävde trafikföreskriften om förbud mot trafik nattetid i centrala Arvika.

Störd nattsömn medför en betydande risk för psykisk och fysisk ohälsa och en negativ påverkan på kommunens attraktivitet, för boende och besökare. Kommunen bedömer därför, med anledning av konsekvenserna av störande biltrafik i centrala Arvika, att kommunens trafikföreskrift bör fortsätta gälla under tiden som Transportstyrelsen prövar frågan.

instrumentbräda

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-24