Kommunanställda och förtroendevalda ska kunna känna sig trygga på jobbet

Den som är anställd inom Arvika kommun och de kommunala bolagen ska kunna känna sig trygg på jobbet, liksom att lokalpolitikern ska vara trygg i sitt förtroendeuppdrag. Därför har Säkerhetssamordningen i kommunen tagit fram ett förslag till en intern riktlinje för hantering av påverkansförsök, som kommer att behandlas i Kommunledningsutskottet den 11 oktober.

Samhällsklimatet har blivit kärvare och tjänstepersoner liksom förtroendevalda utsätts allt oftare för trakasserier, hat, hot, våld eller andra obehagliga påverkansförsök när kunder, brukare eller invånare känner sig missnöjda med beslut. Detta är ett problem när det gäller arbetsmiljö och säkerhet för den som är anställd eller förtroendevald, men också ett demokratiproblem för det öppna och rättssäkra samhälle vi vill ha.

Otillåten påverkan kallas handlingar som har som syfte att påverka myndighetsutövning. Riktlinjen för att hantera påverkansförsök innehåller strategier för att hantera hot, hat, våld, trakasserier, skadegörelse samt personer med rättshaveristiskt beteende. Riktlinjerna ska vara ett stöd och en vägledning vid inträffade händelser och öka tryggheten för kommunens anställda och förtroendevalda.

Beslut om att anta Riktlinjen för hantering av påverkansförsök kommer att tas av Kommunfullmäktige i november.

höstlöv

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-06