2020-04-29

Kaos när parkering återöppnades

Den 29 april stod parkeringen i kvarteret Bryggaren i Arvika klar efter ombyggnad. Tanken var att få ett bättre trafikflöde och öka trafiksäkerheten. Bland annat har en in- och en utfart stängts, p-platser för rörelsehindrade har flyttats, fyra parkeringsplatser har försvunnit medan åtta nya platser har kommit till. Allt noga utmärkt med rutor och pilar. Men vanans makt är stor och många ställer bilen där man "alltid har ställt den" - vilket innebär att en del (fel)parkerade bilar står i vägen där andra bilar behöver köra ....

Så var observant på pilarna som visar trafikriktning och de uppmålade p-rutorna, om du brukar parkera i Bryggaren. Kolla gärna på kartanPDF över den omgjorda parkeringen.

parkerade bilar

Sidansvarig:

Jerry Karlsson

Sidan uppdaterad: 2020-04-29