2021-03-12

Jonsbol - tomtförsäljning pågår!

I februari startade försäljningen av tomterna i Jonsbol. De som varit med på intresselistan fick chansen att välja tomt efter lottdragning av turordningen. Nio tomter såldes på en vecka. Nu kan vi erbjuda de tomter som är kvar - i dagsläget tio villatomter och två större fastigheter, där även annan typ av bostäder är möjlig.

Byggnation kommer påbörjas på övre gatan inom kort, medan den nedre gatans tomter mot sjön behöver lite tid för marken att sätta sig och där kommer byggnationen påbörjas i höst.

Nedre gatan, Sjökanten, består av två kvarter; Strandnära och Tallbacken. Kvarteret Strandnära har i dagsläget tre osålda tomter av totalt sju fastigheter och kvarteret Tallbacken består av sex fastigheter där ingen är såld ännu.

Övre gatan, Skogsbacken, består av två kvarter, Röset och Jonsbol. Kvarteret Röset består av sex villafastigheter, varav en finns kvar, samt en fastighet för sammanhållen bebyggelse. Kvarteret Jonsbol består av en stor fastighet lämplig för sammanhållen bebyggelse.

Du hittar kartan med alla Jonsbolstomterna på webbplatsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De två större fastigheterna Röset 1 och Jonsbol 1 är ämnade att säljas till exploatör genom markanvisning.

Nytt villaområde på Prästängen

Arvika kommun har också börjat förbereda nästa område som är aktuellt för tomtförsäljning. Det handlar om ett område på Prästängen, där kommer det finnas tolv tomter till försäljning, preliminärt till våren 2022.

Området har avverkats, tomterna har avstyckats och infrastrukturen med vägar, VA med mera håller på att projekteras. Om intresset blir stort kommer man även här att ha en lottad turordning för att välja tomt.

flygbild över Jonsbol

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-12