Lyssna på sidan Lyssna
2019-06-14

Ja till ny högstadieskola

Det blev ett ja till att bygga den planerade högstadieskolan i kvarteret Hjorten vid Kommunstyrelsens sammanträde den 13 juni. På mötet presenterades bland annat skolans idé och funktioner, detaljerade ritningar och kostnaderPDF.

Det är många - elever, lärare och annan skolpersonal - som varit involverade i arbetet med att ta fram skolans pedagogiska verksamhetside, som är grunden för skolans utformning. Målet är att lokalernas utformning, tillsammans med skolans organisation och innehåll, ska ge en skolmiljö där elever med många olika behov ska känna sig hemma och må bra - en skola för var och en.

Skolan har fem "hus" och är till stor del planerad utifrån "hemvister" där klasserna har sin tillhörighet, istället för att förflytta sig till olika salar för undervisning i olika ämnen. Småskaligheten inom den stora skolan skapar en trygghet för eleverna och ger en lugnare arbetsmiljö.

Högstadieskolan är bara en del i översynen av kommunens skolverksamhet - med den nya skolan på plats förändras verksamheten på många andra skolor och förskolor i kommunen. Målet är att ge en bättre skola för alla kommunens elever genom att bland annat använda lokaler på ett mer ändamålsenligt sätt.

Produktionskostnaden för att bygga den nya skolan beräknas till drygt 334 miljoner exklusive parkeringsdäck, inredning och utrustning. Men om inte skolan skulle byggas står kommunen ändå inför stora kostnader, då man skulle tvingas göra en akut ROT-renovering av Centralskolan och tillagningsköket liksom att skapa tre helt nya förskoleavdelningar. Till detta kommer bland annat hyresutgifter för flera små förskolor, moduler och andra lokaler som man planerat att slippa genom en bättre samordning av de skollokaler som redan finns.

Slutligt beslut i ärendet tas i Kommunfullmäktige den 24 juni.

Du kan löpande följa arbetet med framtidens skolorganisation på webbplatsen och där finns också mer material. Följ också gärna planeringen och byggandet av den nya högstadieskolan genom vårt Instagramkontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som projektledare Christian Persman håller i!

visionsbild nya högstadieskolan

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-14