2021-03-25

IoT-teknik för att stärka elevers hälsa

1 mars startade det tvååriga projektet ”IoT i skolan för var och en”. Målet med projektet är att skapa samhällsnytta genom att stärka elevers hälsa, öka lärandet och skapa ett bättre liv för var och en genom tillämpning av IoT-teknik.

Den nya högstadieskolan blir en testmiljö för innovativa produkter och tjänster som kommer att kopplas till forskning, där CTF (Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet) ska kartlägga data som kan användas för att stärka elevhälsan.

Under våren är projektet i en förberedelsefas, men ett företag finns med redan från start. Arvikaföretaget Swegon är en projektpartner och kommer bland annat att mäta värden för luftkvalitet och temperatur. Swegon kommer att sätta upp sensorer i Centralskolan, för att ha med sig referensvärden när det är dags för flytt till den nya skolan i höst. Förutom temperatur och luftkvalitet finns även möjlighet samla in data om exempelvis buller och hur människor rör sig i lokaler, vilket kan bli aktuellt i projektet.

Mer information om projektet finns på webbplatsen.

Glödlampa mot grön bakgrund

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-25