Hjälp oss förbättra avfallshanteringen!

Vi vill ha dina idéer och synpunkter gällande kommunens avfallshantering! Arvika kommun, tillsammans med Eda och Årjängs kommuner, arbetar just nu med en ny avfallsplan för kommunen. I avfallsplanen sätter vi upp mål och åtgärder för hur avfallshanteringen i kommunen ska fungera och utvecklas under flera år framåt.

Enkäten och mer information om kommunens avfallsplan finns på webbplatsen.

person lägger avfallspåse i soptunna

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-18