Hela Arvika – hur ska det se ut i framtiden?

Nu påbörjas arbetet med att ta fram en ny översiktsplan med sikte på hur vi vill att vår kommun ska se ut och användas i framtiden. Den nya ÖP:n tas fram i bred dialog med kommuninvånare, föreningar och näringsliv och arbetet beräknas pågå fram till 2023.

En översiktsplan, så kallad ÖP, är en långsiktig strategi om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i sin helhet och hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen beslutas av kommunfullmäktige och är ett vägledande, men inte bindande dokument som ska revideras en gång varje mandatperiod.

Exakt hur dialogen med barn och unga, förening- och näringsliv samt övriga invånare i Arvika kommer att genomföras är under planering. Vi hoppas att många kommer vilja delta i arbetet med en ny översiktsplan för "Hela Arvika".

Mer information om översiktsplanarbetet finns på webbplatsen. Öppnas i nytt fönster.

flygfoto äver skog och vatten men öpsymbol i mitten

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-06-07