Grävarbeten vid Styckåsgatan v 45-46

Under vecka 45 och 46 blir det anläggningsarbeten längs Styckåsgatan som begränsar framkomligheten. Trafikljus kommer att sättas upp. Arbetena handlar om att bygga ut fjärrvärmenätet och också att byta en del elkablar. 

Mer information: Beredskap fjärrvärmen, tfn 070-344 55 06.

grävskopa

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-07