Granskning - detaljplan Båten

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för förskolan Båten och ställs nu ut för granskning.

Handlingar finns tillgängliga på webbplatsen under tiden 11 november-2 december 2022 samt i stadshuset, Arvika. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 2 december till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

karta

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-11-10