Lyssna på sidan Lyssna
2018-08-01

Fortsatt eldningsförbud, men tillåtet att grilla i egen trädgård igen

Det råder fortsatt eldningsförbud i skog och mark i hela Värmland, men det blir återigen tillåtet att grilla på egen tomtmark. Beslutet gäller i hela Värmlands län från och med onsdag 1 augusti, klockan 17.00.

Länsstyrelsen har under onsdagen, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat att upphäva det totala eldningsförbudet i Värmland. Detta innebär att länet återgår till det generella eldningsförbudet som omfattar fortsatt förbud mot grillning/eldning, med undantag för grillning på egen tomtmark.

- Det råder fortfarande hög brandrisk i hela länet. Grillning i egen trädgård bör därför ske med stor försiktighet. All övrig grillning och eldning är fortarande förbjuden och kräver dispens av räddningstjänst, säger Patrik Norling, ansvarig chef, Länsstyrelsen Värmland.

SMHI:s prognos visar att brandrisken är fortsatt mycket hög i länet. Det krävs sänkta temperaturer och regn innan brandrisken sjunker till en sådan nivå att eldningsförbudet kan tas bort helt i länet.

För mer information, kontakta Patrik Norling, patrik.norling@lansstyrelsen.se eller tfn 010-224 72 21.

 

English
Open fire is still prohibited in the whole province of Värmland until further notice. Fire is only allowed for barbeque in the garden or private ground.

Open fire is only allowed on private ground and gardens with garden barbeque equipment which cannot lead any heat to flammable substrates. Any exceptions from the prohibition can be made by the fire department of each community.


Deutsch
Ein Feuerverbot gilt für ganz Värmland bis auf weiteres. Feuer ist nur für Gartengrille auf privaten Grundstücken erlaubt.

Offenes Feuer im Freien ist nur auf privaten Grundstücken auf Gartengrillen oder ähnliche Anordnungen zugelassen, wo keine Wärme auf brennbare Flächen geleitet werden kann.

Ausnahmen vom Feuerverbot können in besonderen Fällen nur von der Feuerwehr in der jeweiligen Gemeinde genehmigt werden.

 

Information att hämta på andra språk:

https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Pagaende-handelser-och-insatser/Skogsbrander-2018/Information-om-eldningsforbud-pa-olika-sprak/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

eldningsforbud

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-08-01