Fortsatt distansundervisning 15-16 april på Styckåsskolan

Lärande och stöd har tagit beslut om att förlänga tidigare beslut om distansundervisning på Styckåsskolan fram till och med fredag 16 april, beslutet gäller alltså hela vecka 15. Anledning till förlängning av beslutet är fortsatt brist på personal på grund av de rekommendationer som finns kring covid-19.

Du som vårdnadshavare får information om distansundervisningen av ditt barns mentor via Edwise. Om du har frågor eller funderingar så vänd dig till ditt barns mentor.

Om du som vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet har du rätt till att ditt barn ska få vara i skolan och på fritidshem även när undervisningen på skolan sker via distansundervisning.Mer information om hur du går tillväga då finns på Edwise.

barn studerar på distans

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-13