2021-03-22

Fortsatt arbete för ett tryggare Arvika

Under torsdagen den 19 mars hölls en tredje träff tillsammans med olika intressenter och aktörer i Arvika för fortsätt arbete med att skapa ett tryggare Arvika. Workshopen var helt digital. Syftet var att gå igenom och diskutera sammanställningen av den enkät som skickats ut till intressenter tidigare under året, därför ägnades ingen energi åt att diskutera senaste tidens händelser kring trafikföreskriften.

Enkätsvaren visar tydligt att många har stark vilja och stort engagemang för att skapa ett tryggare Arvika. Det finns många kreativa idéer och det har visat sig vara nyttigt att skapa kontakt med andra aktörer för att se vilka gemensamma insatser som kan göras. Alla som svarat på enkäten var överens om att följande ska vara fortsätta mål i arbetet framåt:

  • trygghet för alla, gamla som unga
  • inkludering och välmående
  • ett attraktivt Arvika

För att uppnå dessa mål diskuteras bland annat insatser som nattvandringar, erbjuda mötesplatser, lyfta fram vad Arvika har att erbjuda och närvarande polis, ordningsvakt och ungdomsledare.

I diskussionerna kring enkäten skapades många intressanta kontaktvägar mellan deltagarna för att komma framåt i arbetet.

Nu vill representanter från kommunen och polisen träffa aktörerna enskilt för att se vad man kan bidra med och hur det skulle kunna ske.

I början av maj kommer man att träffas igen för att tillsammans se vad som kan göras.

instrumentpanel i bil

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-03-22