Först med digitala skolbiljetter!

Arvika kommun blir först i Värmland med att testa digitala grundskolebiljetter! Från och med skolstarten hösten 2021 får grundskoleelever som åker linjetrafik (buss eller tåg) en digital biljett i en app i sin mobiltelefon. I appen finns också tidtabeller, information kring störningar och en realtidskarta, där man kan se var bussen befinner sig.

Tidigare har färdbeviset varit ett plastkort som lätt tappades bort. Den digitala biljetten finns kvar även om eleven skulle byta mobiltelefon.

Även i fortsättningen kommer elever som vill ha ett fysiskt färdbevis att kunna välja att få sin grundskolebiljett som ett plastkort.

Både den digitala biljetten och den fysiska biljetten/plastkortet måste beställas. Detta kommer att bli möjligt från den 9 augusti, då e-tjänsten finns på plats och öppnas.

Mer information kring skolkjutsarna hösten 2021 finns på webbplatsen. I början av augusti kommer Lärande och stöd också att publicera mer information på skolplattformen Edwise.

pojke som visar upp sin digitala biljett i mobil i en buss

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-04