Lyssna på sidan Lyssna
2018-06-11

Föreningslivet får mer pengar

Vid sitt senaste sammanträde beviljade Kommunledningsutskottet bidrag tll flera föreningar runt om i vår kommun.

534 923 kr i särskilt bidrag fördelades på 12 föreningar. Särskilt bidrag är ett komplement till i första hand driftbidraget och avser att underlätta föreningarnas möjligheter till större underhållsinsatser och investeringar i föreningsägda idrottsanläggningar.

De föreningar som fick ta del av bidraget är: Arvika Jaktskytteklubb. Bortans IK, Arvika Tennisklubb, Hillringsbergs IF, Arvika Brukshundsklubb, Skidklubben Skogarna, Arvika Slalomklubb, Kronans FK, Arvika Ridklubb, Jössefors IK, Gunnarskogs IK, KFUM Arvika Friidrottsförening.

Föreningar som bedriver social stödverksamhet till personer med sociala svårigheter eller missbruksproblem har möjlighet att söka föreningsbidrag till sin verksamhet. Sex lokala föreningar har ansökt om bidrag och ansökningarna beviljades. 563 000 kr fördelades till föreningarna; Sällskapet Länkarna, LP kontakten, Verdandi, Kvinnojouren Eva, Brottsofferjouren och Röda Korset.

Föreningen Folkets Park har ansökt om 1 000 000 kr i verksamhetsbidrag för föreningar och samlingslokaler 2018. För 2018 beviljas 800 000 kr av kommunledningsutskottet.

Kommunledningsutskottet beviljade Arvika Bordtennisklubb ett bidrag om 70 000 kr för sin satsning i elitserien pingisligan A för damer.

Gunnarskogs Bygdelag beviljades 70 000 kr för platsutveckling på landsbygden till renovering och upprustning av vandringsleder.

Jössefors IK beviljades 70 000 kr för platsutveckling på landsbygden för att skapa en spontanindrottsarena vid sitt aktivtetscenter.

Pion

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-11