Lyssna på sidan Lyssna
2019-06-14

Fördämningen rivs i Rackstad

Kommunstyrelsen tog beslutet att låta ansökan om utrivning av fördämningen vid Rackstaddammen ligga kvar, vid sitt senaste sammanträde. Utrivningen innebär i praktiken att fördämningen öppnas upp, så att vattnet får flöda och arter som lever i vattnet kan vandra fritt. Beslutet att ansöka om utrivning är en konsekvens av att länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet i vattenfrågor, har ställt frågan till kommunen som dammägare vad som kommer att hända med dammen i framtiden.

Kommunen har valt att ansöka om utrivning, vilket grundar sig på EU:s vattendirektiv som bland annat säger att vattenhinder i möjligaste mån ska undanröjas. Resultatet blir att miljökvaliten i området ökar och att Viksälven i förlängningen kommer att få en bättre ekologisk status, där fler växt- och djurarter kan trivas. I samband med utrivningen kommer beslut att fattas om vilken sorts som överbyggnad passagen ska ha i framtiden, till exempel en bro eller en valvtrumma. Det beslutet beror på vilken tyngd och frekvens på transporter som passagen ska klara i framtiden.

Rackstaddammen

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-06-14