Lyssna på sidan Lyssna
2019-03-12

Förbättringsförslag för busstationen

Nu finns ett förslag framtaget på hur busstationen vid Palmviken ska förbättras! Utifrån förslaget ska marknivåerna inom området jämnas ut och det ska bli åtta nya busshållplatser på området, liksom en ny avstigningsplats längs Järnvägsgatan. Ny digital skyltning och biljettautomat ska på plats och hållplatserna ska utrustas med väderskydd.

Tanken bakom idéskissen är att skapa nya trafikflöden för bussar och trafikanter inne på området.

Det ska fungera så här:
Bussarna kör in och ut vid korsningen Jenny Nilssons gata/Palmviksgatan. På morgon och eftermiddagen, när det är som flest resenärer, väntar bussar på den ena sidan (”gröna bussar” på ritningenPDF) medan de andra bussarna fylls (”gula bussar” på ritningen). När den ”gula bussen” är fylld enligt tidtabellen kör den och lämnar då plats direkt för en av de ”gröna bussarna”.

- Det blir en mer säker miljö för resenärerna, eftersom de inte behöver passera över busstationen för att komma till sin buss, säger biträdande kommundirektör Anna Wikstrand. Den nya lösningen kommer inte heller att påverka övrig trafik i området.

Ombyggnationen beräknas att kosta runt nio miljoner kronor, men Trafikverket står då för hälften av summan. Projektet med busstationen är för övrigt ett samarbete mellan Arvika kommun och Region Värmland där kommunen bygger och sköter anläggningen, medan Region Värmland ansvarar för utrustning som väderskydd, automat och informationsutrustning.

Ärendet om busstationen kommer att tas upp på Kommunstyrelsens sammanträde den 8 april.

buss

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-03-12