Fondmedel att söka

Det finns nu möjlighet för alla bosatta inom Arvika kommun att ansöka om bidrag ur Social Samfond 1. Det är verksamheten Lärande och stöd som förvaltar Stiftelsen Social Samfond 1. Fondens ändamål är att bistå personer i behov av vård eller sociala stödåtgärder som stat och kommun inte ska tillgodose med skattemedel. Utdelningen ur fonden görs två gånger per år.

Ansökan som skickats in senast 19 november 2021 kommer att prövas vid fondförvaltarnas nästa sammanträde. Blanketten finns på www.arvika.se/donationsfonder och kan också hämtas eller beställas via Socialtjänstens reception, kvarteret Verkstaden, Fabriksgatan 5, tfn 0570-814 01.

höstlöv

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-28