Fondmedel att söka

Det finns nu möjlighet för alla bosatta inom Arvika kommun att ansöka om bidrag ur Social Samfond 1. Personer bosatta inom Gunnarskog kan dessutom söka bidrag ur Petter och Olga Anderssons fond. Det är verksamheten Lärande och stöd som förvaltar fonderna. Fondernas ändamål är att bistå personer i behov av vård eller sociala stödåtgärder som stat och kommun inte ska tillgodose med skattemedel. Utdelningen ur fonderna görs två gånger per år.

Ansökan som skickats in senast 7 maj 2021 kommer att prövas vid fondförvaltarnas nästa sammanträde. Blanketten finns på www.arvika.se/donationsfonder och kan också beställas via Socialtjänstens reception, tfn 0570-814 01 eller hämtas (Fabriksgatan 5, kvarteret Verkstaden).

höstlöv

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-04-16